Status Saat Ini:
Diamond icon
Peringkat Berlian Hanya
Melalui Undangan
Pointer for Progress Bar
Member Baru
Deposit Mencapai
IDR 50 Juta
Pointer for Progress Bar
Peringkat Perunggu
Setoran Minimun Diatas
IDR 50 Juta
Pointer for Progress Bar
Peringkat Perak Setoran
Minimun Diatas
IDR 250 Juta
Pointer for Progress Bar
Peringkat Emas Setoran
Minimun Diatas
IDR 750 Juta
Pointer for Progress Bar
Peringkat Diamond Setoran
Minumun Diatas
1.5 Miliar
Status saat ini:
-
Total deposit saat Ini:
-
Jumlah untuk naik ke peringkat
selanjutnya :
-
VIP PRIVILEGE
Thành viên Thường
Thành viên Đồng
Thành viên Bạc
Thành viên Vàng
Thành viên Bạch Kim
Ưu đãi sinh nhật lên đến
150,000 VND
lên đến
500,000 VND
lên đến
2,000,000 VND
lên đến
3,500,000 VND
lên đến
10,000,000 VND
Hoàn tiền casino trực tuyến 0.60% 0.65% 0.70% 0.80% 1.00%
Hoàn tiền thể thao 0.30% 0.30% 0.35% 0.40% 1.00%
Hoàn tiền trò chơi slots Khuyến mãi hấp
dẫn dành riêng
cho thành viên mới
500,000 VND 2,000,000 VND 3,500,000 VND 10,000,000 VND
Nâng cấp tiền thưởng 1 LẦN 1 LẦN 1 LẦN
2 LẦN

2 LẦN
Tần suất rút tiền - 50 200 500 1,000
Số tiền rút 30,000,000 VND 30,000,000 VND 30,000,000 VND
60,000,000 VND

60,000,000 VND
Phương thức rút tiền VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS
VND BANKS, CRYPTO OR CASH

VND BANKS, CRYPTO OR CASH